בתקשורת

ריאיון בתוכנית
"פותחים יום"

ריאיון בתוכנית

"בוקר אור"

אירוח בתוכנית הרדיו

"כסף טבעי"

אירוח בתוכנית הרדיו

"הורות"

אירוח בתוכנית הרדיו

"כסף טבעי"

אירוח בתוכנית הרדיו

"כסף טבעי"