למשל_החזרת_בקבוקים.jpg

המסרים הערכיים
השזורים לאורך הסיפור

דרך חיי היומיום של גלית ואמה, גלית נחשפת לתגליות נוספות.
אלו חלק מהמסרים הערכיים השזורים בסיפור:

 

* הכסף אינו כל יכול, ישנם דברים שלא ניתן לקנות בכסף;
* הכסף אינו גדל עצים, אינו בא בקלות;

* כסף אפשר גם לתת ולתרום, ערך הנתינה;
* שמירה על הסביבה והקשר לצרכנות נבונה.

אמא_הביטה_בידה_של_גלית.jpg

השאלות הגדולות
של גלית על כסף

דרך עיניה הסקרניות של גלית הקורא נחשף למושגי יסוד בעולם הפיננסי.
אלו חלק משאלותיה הגדולות של גלית, על כסף:
 מה הוא כסף?
מתי הוא הומצא?
מה היה לפני המצאתו?
איך מקבלים אותו?
וכו'.

 

אמא_תראי_מה_מצאתי.jpg

מערכות היחסים
המסתתרות בין המשפטים

מאחורי המשפטים הקצרים

והחרוזים המשעשעים,

שזורים מסרים ערכיים

על היחסים בין אדם לאדם,

בין האדם לסביבה

בין האדם לכסף,

בין ההורה לילד

ובין הילד לבין עצמו.

"התגלית של גלית -
כסף לא גדל על עצים"

הוא ספר ילדים
עם תובנות במגוון
תחומי החיים.