המסרים הערכיים
השזורים לאורך הסיפור

דרך חיי היומיום של גלית ואמה, גלית נחשפת לתגליות נוספות.
אלו חלק מהמסרים הערכיים השזורים בסיפור:

 

* הכסף אינו כל יכול, ישנם דברים שלא ניתן לקנות בכסף;
* הכסף אינו גדל עצים, אינו בא בקלות;

* כסף אפשר גם לתת ולתרום, ערך הנתינה;
* שמירה על הסביבה והקשר לצרכנות נבונה.

השאלות הגדולות
של גלית על כסף

דרך עיניה הסקרניות של גלית הקורא נחשף למושגי יסוד בעולם הפיננסי.
אלו חלק משאלותיה הגדולות של גלית, על כסף:
 מה הוא כסף?
מתי הוא הומצא?
מה היה לפני המצאתו?
איך מקבלים אותו?
וכו'.

 

מערכות היחסים
המסתתרות בין המשפטים

מאחורי המשפטים הקצרים

והחרוזים המשעשעים,

שזורים מסרים ערכיים

על היחסים בין אדם לאדם,

בין האדם לסביבה

בין האדם לכסף,

בין ההורה לילד

ובין הילד לבין עצמו.

"התגלית של גלית -
כסף לא גדל על עצים"

הוא ספר ילדים
עם תובנות במגוון
תחומי החיים.