"אני קונה לילדים שלי

מה שהם צריכים,

אין צורך בדמי כיס".


כך הוא אמר, כשדיברנו

על דמי כיס לילדים.


בתפיסתו, לדמי כיס יש מטרה אחת

והיא לקנות לילדים מה שהם צריכים,

ומכיוון, שהוא עושה זאת,

אז מבחינתו, אין צורך בדמי כיס.


כשמסתכלים על הדברים בצורה הזו,

אז אפשר לטעות ולחשוב, שהוא צודק.


אך האם ההסתכלות שלו נכונה?

האם התפיסה שלו לגבי המטרה של דמי הכיס,

היא התפיסה המדויקת?


לא ולא!


מה המטרה שלנו, בתפקידנו כהורים

ואיך הפעולה של מתן דמי כיס,

עוזרת לנו להשיג את המטרה הזו?


התשובה לשתי השאלות האלה,

תגרום להבנת המשמעות של "דמי כיס"

וכתוצאה מכך, אולי גם ליישום אל מול הילדים.


תפקיד ההורים

התפקיד שלנו ההורים, משתנה ומתפתח

עם התפתחות הילדים וגדילתם.

ככל שהם גדלים,

אנו רוצים להכין אותם

לחיים האמיתיים,

אלו שמחוץ לבית

החם, המכיל והעוטף.


לשם כך, אנחנו מטפחים בהם

ערך עצמי ותחושת מסוגלות

וגם מלמדים אותם כישוריי חיים.


טיפוח ערך עצמי ותחושת מסוגלות

יעודדו את הילדים ללמוד

דברים חדשים ולהתנסות בהם, ללא חשש.רכיבה על אופניים, היא אחת הדוגמאות לכך.

אתם בטח זוכרים איך רצתם אחרי הילדים

ושמרתם שלא ייפלו,

וברגע שהם למדו לשלוט על הכידון

ולשמור על יציבות,

שחררתם אותם

לרכיבה עצמאית.


השחרור הזה ביחד עם הצלחתם ברכיבה

גרמו להם לתחושה מעצימה