ורד יהודה, רו"ח חינוך פיננסי ערכי לילדים והורים
מנהל/ת